A_C_5_67_L_37_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 7/26/2013 5:29:04 PM Original version Change languages order
A/C.5/67/L.37 1334404e.doc (English)A/C.5/67/L.37 1334402a.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.5/67/L.37A/C.5/67/L.37
General Assemblyالجمعية العامة
Sixty-seventh sessionالدورة السابعة والستون
Fifth Committeeاللجنة الخامسة
Agenda item 158 (b)البند 158 (ب) من جدول الأعمال
Financing of the United Nations peacekeeping forces in the Middle East: United Nations Interim Force in Lebanonتمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط: قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
Fiji:* draft resolutionفيجي*: مشروع قرار
Financing of the United Nations Interim Force in Lebanonتمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Having considered the reports of the Secretary-General on the financing of the United Nations Interim Force in Lebanon and the related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,وقد نظرت في تقريري الأمين العام عن تمويل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة بالموضوع،
Recalling Security Council resolution 425 (1978) of 19 March 1978 regarding the establishment of the United Nations Interim Force in Lebanon and the subsequent resolutions by which the Council extended the mandate of the Force, the latest of which was resolution 2064 (2012) of 30 August 2012, by which the Council extended the mandate of the Force until 31 August 2013,وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 المتعلق بإنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية القوة، وآخرها القرار 2064 (2012) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2012 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية القوة حتى 31 آب/أغسطس 2013،
Recalling also its resolution S-8/2 of 21 April 1978 on the financing of the Force and its subsequent resolutions thereon, the latest of which was resolution 66/277 of 21 June 2012,وإذ تشير أيضا إلى قرارها دإ - 8/2 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1978 المتعلق بتمويل القوة وقراراتها اللاحقة المتخذة في هذا الصدد، وآخرها القرار 66/277 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012،
Reaffirming its resolutions 51/233 of 13 June 1997, 52/237 of 26 June 1998, 53/227 of 8 June 1999, 54/267 of 15 June 2000, 55/180 A of 19 December 2000, 55/180 B of 14 June 2001, 56/214 A of 21 December 2001, 56/214 B of 27 June 2002, 57/325 of 18 June 2003, 58/307 of 18 June 2004, 59/307 of 22 June 2005, 60/278 of 30 June 2006, 61/250 A of 22 December 2006, 61/250 B of 2 April 2007, 61/250 C of 29 June 2007, 62/265 of 20 June 2008, 63/298 of 30 June 2009, 64/282 of 24 June 2010, 65/303 of 30 June 2011 and 66/277,وإذ تعيد تأكيد قراراتها 51/233 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1997 و 52/237 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998 و 53/227 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999 و 54/267 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000 و 55/180 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/180 باء المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 و 56/214 ألف المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/214 باء المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 و 57/325 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 و 58/307 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2004 و 59/307 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/278 المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2006 و 61/250 ألف المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 61/250 باء المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2007 و 61/250 جيم المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 و 62/265 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2008 و 63/298 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2009 و 64/282 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 و 65/303 المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2011 و 66/277،
Reaffirming also the general principles underlying the financing of United Nations peacekeeping operations, as stated in General Assembly resolutions 1874 (S-IV) of 27 June 1963, 3101 (XXVIII) of 11 December 1973 and 55/235 of 23 December 2000,وإذ تعيد أيضا تأكيد المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليه قرارات الجمعية العامة 1874 (دإ - 4) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1963 و 3101 (د - 28) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1973 و 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،
Noting with appreciation that voluntary contributions have been made to the Force,وإذ تلاحظ مع التقدير التبرعات التي قدمت للقوة،
Mindful of the fact that it is essential to provide the Force with the financial resources necessary to enable it to fulfil its responsibilities under the relevant resolutions of the Security Council,وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد القوة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن،
1. Requests the Secretary-General to entrust the Head of Mission with the task of formulating future budget proposals in full accordance with the provisions of General Assembly resolutions 59/296 of 22 June 2005, 60/266 of 30 June 2006, 61/276 of 29 June 2007, 64/269 of 24 June 2010, 65/289 of 30 June 2011, 66/264 of 21 June 2012 and 67/___ of _____, as well as other relevant resolutions;1 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات للميزانية المقبلة على نحو يتفق تماما مع أحكام قرارات الجمعية العامة 59/296 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 و 60/266 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 و 61/276 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007 و 64/269 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 و 65/289 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2011 و 66/264 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012 و 67/_ المؤرخ __ والقرارات الأخرى المتخذة بهذا الشأن؛
2. Takes note of the status of contributions to the United Nations Interim Force in Lebanon as at 30 April 2013, including the contributions outstanding in the amount of 59.2 million United States dollars, representing some 1 per cent of the total assessed contributions, notes with concern that only fifty-six Member States have paid their assessed contributions in full, and urges all other Member States, in particular those in arrears, to ensure payment of their outstanding assessed contributions;2 - تحيط علما بحالة الاشتراكات المقدمة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 30 نيسان/أبريل 2013، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 59.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة التي تمثل نحو 1 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحـظ مع القلق أن ستاً وخمسين دولة فقط من الدول الأعضاء سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحـث جميع الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما الدول التي عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسـددة؛
3. Expresses its appreciation to those Member States which have paid their assessed contributions in full, and urges all other Member States to make every possible effort to ensure payment of their assessed contributions to the Force in full;3 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للقوة بالكامل؛
4. Expresses deep concern that Israel did not comply with resolutions 51/233, 52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B, 57/325, 58/307, 59/307, 60/278, 61/250 A, 61/250 B, 61/250 C, 62/265, 63/298, 64/282, 65/303 and 66/277;4 - تعرب عن بالغ القلق لعدم امتثال إسرائيل للقرارات 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء و 56/214 ألف و 56/214 باء و 57/325 و 58/307 و 59/307 و 60/278 و 61/250 ألف و 61/250 باء و 61/250 جيم و 62/265 و 63/298 و 64/282 و 65/303 و 66/277؛
5. Stresses once again that Israel should strictly abide by resolutions 51/233, 52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B, 57/325, 58/307, 59/307, 60/278, 61/250 A, 61/250 B, 61/250 C, 62/265, 63/298, 64/282, 65/303 and 66/277;5 - تؤكد مـرة أخرى وجوب التزام إسرائيل التزاما دقيقا بالقرارات 51/233 و 52/237 و 53/227 و 54/267 و 55/180 ألف و 55/180 باء و 56/214 ألف و 56/214 باء و 57/325 و 58/307 و 59/307 و 60/278 و 61/250 ألف و 61/250 باء و 61/250 جيم و 62/265 و 63/298 و 64/282 و 65/303 و 66/277؛
6. Expresses concern at the financial situation with regard to peacekeeping activities, in particular as regards the reimbursements to troop contributors that bear additional burdens owing to overdue payments by Member States of their assessments;6 - تعرب عن القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بسداد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة؛
7. Emphasizes that all future and existing peacekeeping missions shall be given equal and non-discriminatory treatment in respect of financial and administrative arrangements;7 - تشدد على ضرورة أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية؛
8. Also emphasizes that all peacekeeping missions shall be provided with adequate resources for the effective and efficient discharge of their respective mandates;8 - تشدد أيضا على ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي تضطلع كل منها بولايتها بفعالية وكفاءة؛
9. Requests the Secretary-General to ensure that proposed peacekeeping budgets are based on the relevant legislative mandates;9 - تطلب إلى الأمين العام كفالة أن توضع الميزانيات المقترحة لبعثات حفظ السلام استنادا إلى الولاية التشريعية لكل منها؛
10. Endorses the conclusions and recommendations contained in the report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, and requests the Secretary-General to ensure their full implementation;10 - تقر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(2)، وتطلـب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
11. Requests the Secretary-General to ensure the full implementation of the relevant provisions of its resolutions 59/296, 60/266, 61/276, 64/269, 65/289, 66/264 and 67/___;11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة بالموضوع من قراراتها 59/296 و 60/266 و 61/276 و 64/269 و 65/289 و 66/264 و 67/__؛
12. Also requests the Secretary-General to take all action necessary to ensure that the Force is administered with a maximum of efficiency and economy;12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة إدارة القوة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد؛
13. Reiterates its request to the Secretary-General to take the measures necessary to ensure the full implementation of paragraph 8 of resolution 51/233, paragraph 5 of resolution 52/237, paragraph 11 of resolution 53/227, paragraph 14 of resolution 54/267, paragraph 14 of resolution 55/180 A, paragraph 15 of resolution 55/180 B, paragraph 13 of resolution 56/214 A, paragraph 13 of resolution 56/214 B, paragraph 14 of resolution 57/325, paragraph 13 of resolution 58/307, paragraph 13 of resolution 59/307, paragraph 17 of resolution 60/278, paragraph 21 of resolution 61/250 A, paragraph 20 of resolution 61/250 B, paragraph 20 of resolution 61/250 C, paragraph 21 of resolution 62/265, paragraph 19 of resolution 63/298, paragraph 18 of resolution 64/282, paragraph 15 of resolution 65/303 and paragraph 13 of resolution 66/277, stresses once again that Israel shall pay the amount of 1,117,005 dollars resulting from the incident at Qana on 18 April 1996, and requests the Secretary-General to report on this matter to the General Assembly at its sixty-eighth session;13 - تكـرر طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للفقرة 8 من القرار 51/233 والفقرة 5 من القرار 52/237 والفقرة 11 من القرار 53/227 والفقرة 14 من القرار 54/267 والفقرة 14 من القرار 55/180 ألف والفقرة 15 من القرار 55/180 باء والفقرة 13 من القرار 56/214 ألف والفقرة 13 من القرار 56/214 باء والفقرة 14 من القرار 57/325 والفقرة 13 من القرار 58/307 والفقرة 13 من القرار 59/307 والفقرة 17 من القرار 60/278 والفقرة 21 من القرار 61/250 ألف والفقرة 20 من القرار 61/250 باء والفقرة 20 من القرار 61/250 جيم والفقرة 21 من القرار 62/265 والفقرة 19 من القرار 63/298 والفقرة 18 من القرار 64/282 والفقرة 15 من القرار 65/303 والفقرة 13 من القرار 66/277، وتؤكد مرة أخـرى وجوب أن تدفع إسرائيل المبلغ المترتب على الحادث الذي وقع في قانـا في 18 نيسان/أبريل 1996 وقدره 005 117 1 دولارات، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسـألة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
Budget performance report for the period from 1 July 2011 to 30 June 2012تقرير أداء الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012
14. Takes note of the report of the Secretary-General on the budget performance of the Force for the period from 1 July 2011 to 30 June 2012;14 - تحيـط علما بتقرير الأمين العام عن أداء ميزانية القوة للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012؛
Budget estimates for the period from 1 July 2013 to 30 June 2014تقديرات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013
15. Decides to appropriate to the Special Account for the United Nations Interim Force in Lebanon the amount of ________ dollars for the period from 1 July 2013 to 30 June 2014, inclusive of ________ dollars for the maintenance of the Force, ________ dollars for the support account for peacekeeping operations and _______ dollars for the United Nations Logistics Base at Brindisi, Italy;15 - تقـرر أن تعتمد للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مبلغ ____ دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014، يشمل مبلغ ____ دولار للإنفاق على القوة ومبلغ ____ دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام ومبلغ ____ دولار لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا؛
Financing of the appropriationتمويل الاعتمـاد
16. Also decides to apportion among Member States the amount of _________ dollars for the period from 1 July to 31 August 2013, in accordance with the levels updated in General Assembly resolution 67/239 of 24 December 2012, and taking into account the scale of assessments for 2013, as set out in Assembly resolution 67/238 of 24 December 2012;16 - تقـرر أيضا أن تقسم بين الدول الأعضاء مبلغ ____ دولار للفتــرة من 1 تموز/يوليه إلى 31 آب/أغسطس 2013، وفقا للمستويات المستكملة في قرار الجمعية العامة 67/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012 ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2013، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 67/238 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012؛
17. Further decides that, in accordance with the provisions of its resolution 973 (X) of 15 December 1955, there shall be set off against the apportionment among Member States, as provided for in paragraph 16 above, their respective share in the Tax Equalization Fund in the amount of ________ dollars, comprising the estimated staff assessment income of 1,859,500 dollars approved for the Force, the prorated share of _______ dollars of the estimated staff assessment income approved for the support account and the prorated share of _______ dollars of the estimated staff assessment income approved for the United Nations Logistics Base;17 - تقـرر كذلك أن تــخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1955، من المبلغ المقسم بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ ____ دولار، ويشمل الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين البالغة ____ دولار والموافق عليها للقوة والحصة التناسبية البالغة ____ دولار من الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها لحساب الدعم والحصة التناسبية البالغة ____ دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات؛
18. Decides to apportion among Member States the amount of _______ dollars for the period from 1 September 2013 to 30 June 2014 at a monthly rate of _______ dollars, in accordance with the levels updated in General Assembly resolution 67/239, and taking into account the scale of assessments for 2013 and for 2014, as set out in Assembly resolution 67/238, subject to a decision of the Security Council to extend the mandate of the Force;18 - تقـرر أن تقسم بين الدول الأعضاء مبلغ ____ دولار للفتــرة من 1 أيلــول/سبتمبر 2013 إلى 30 حزيران/يونيـــــه 2014، بمعدل شهري قدره ____ دولار، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 67/239 ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2013 ولعام 2014، على النحو المبين في قرارها 67/238، رهنا باتخاذ مجلس الأمن قرارا بتمديد ولايـة القوة؛
19. Also decides that, in accordance with the provisions of its resolution 973 (X), there shall be set off against the apportionment among Member States, as provided for in paragraph 18 above, their respective share in the Tax Equalization Fund of ______ dollars, comprising the estimated staff assessment income of 9,297,500 dollars approved for the Force, the prorated share of ______ dollars of the estimated staff assessment income approved for the support account and the prorated share of _______ dollars of the estimated staff assessment income approved for the United Nations Logistics Base;19 - تقرر أيضا أن تــخصم، وفقا لأحكام قرارها 973 (د-10)، من المبلغ المقسم بين الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 18 أعلاه حصة كل منها في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ ____ دولار، ويشمل الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين البالغة 500 297 9 دولار والموافق عليها للقوة والحصة التناســبية البالغــة ____ دولار من الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها لحساب الدعم والحصة التناسبية البالغة ____ دولار من الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والموافق عليها لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات؛
20. Further decides that, for Member States that have fulfilled their financial obligations to the Force, there shall be set off against the apportionment, as provided for in paragraph 16 above, their respective share of the unencumbered balance and other income in the total amount of 6,672,000 dollars in respect of the financial period ended 30 June 2012, in accordance with the levels updated in its resolution 64/249 of 24 December 2009, and taking into account the scale of assessments for 2012, as set out in its resolution 64/248 of 24 December 2009;20 - تقرر كذلك أن تــخصم من المبلغ المقسم بين الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية تجـاه القوة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16 أعلاه حصــة كل منها فــي الرصيد الحر والإيرادات الأخرى البالغ مجموعهمـا 000 672 6 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهيـة في 30 حزيران/يونيه 2012، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 64/249 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2012، على النحـو المبين في قرارها 64/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2009؛
21. Decides that, for Member States that have not fulfilled their financial obligations to the Force, there shall be set off against their outstanding obligations their respective share of the unencumbered balance and other income in the total amount of 6,672,000 dollars in respect of the financial period ended 30 June 2012, in accordance with the scheme set out in paragraph 20 above;21 - تقـرر أن تــخصم من الالتزامات غير المسـددة للدول الأعضاء التي لم تـف بالتزاماتها المالية تجاه القوة حصـة كل منها في الرصيـد الحر والإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 000 672 6 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهيـة في 30 حزيران/يونيه 2012، وفقا للطريقة المبينـة في الفقرة 20 أعلاه؛
22. Also decides that the increase of 1,087,800 dollars in the estimated staff assessment income in respect of the financial period ended 30 June 2012 shall be added to the credits from the amount of 6,672,000 dollars referred to in paragraphs 20 and 21 above;22 - تقـرر أيضا أن تضاف الزيادة البالغة 800 087 1 دولار في الإيرادات المقدرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيــه 2012 إلى الأرصدة التي تحققت من مبلــغ 000 672 6 دولار المشار إليـه في الفقرتيـن 20 و 21 أعلاه؛
23. Emphasizes that no peacekeeping mission shall be financed by borrowing funds from other active peacekeeping missions;23 - تشدد على أنه لا ينبغي تمويل أي بعثة لحفظ السلام باقتراض أموال من بعثات أخرى عاملة في مجال حفظ السلام؛
24. Encourages the Secretary-General to continue to take additional measures to ensure the safety and security of all personnel participating in the Force under the auspices of the United Nations, bearing in mind paragraphs 5 and 6 of Security Council resolution 1502 (2003) of 26 August 2003;24 - تشجع الأمين العام على مواصلة اتخاذ تدابير إضافيـة لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشـاركين في القوة تحت رعايـة الأمم المتحدة، مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1502 (2003) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003؛
25. Invites voluntary contributions to the Force in cash and in the form of services and supplies acceptable to the Secretary-General, to be administered, as appropriate, in accordance with the procedure and practices established by the General Assembly;25 - تدعو إلـى تقديم تبـرعات للقوة، نقـدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تـدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة؛
26. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session, under the item entitled “Financing of the United Nations peacekeeping forces in the Middle East”, the sub-item entitled “United Nations Interim Force in Lebanon”.26 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند الفرعي المعنون ”قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان“ في إطـار البند المعنون ”تمويل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسـط“.